Aktualizacja programu Artisteer

Aby zaktualizować program Artisteer należy pobrać wersję instalacyjną a następnie ją uruchomić. Istnieją 2 sposoby aktualizacji:

  • Aktualizacja istniejącej wersji na nowszą
  • Instalacja w innej lokalizacji (tylko dla różnych wersji np. 2.x i 3.x, lub 3.x i 4.x)

Aktualizacja istniejącej wersji na nowszą

Aby zamienić istniejącą wersję na nowszą należy podczas instalacji wskazać katalog w którym jest zainstalowana aktualna wersja. Instalator najpierw odinstaluje poprzednią wersję a następnie zainstaluje nową. Jeśli poprzednia wersja była aktywowana a aktualizacja jest wykonywana w ramach jednej wersji (np. 3.x) ponowna aktywacja nie będzie potrzebna. Jeśli aktualizacja dotyczy nowej wersji głównej (np. z 3.x na 4.x) wymagana będzie ponowna aktywacja programu.

Instalacja w innej lokalizacji

Aby zainstalować program w innej lokalizacji należy ją wybrać podczas instalacji. Proszę poamiętać, że taka instalacja jest możliwa tylko w ramach różnych wersji głównych (np. 2.x i 3.x lub 3.x i 4.x). Instalacja dwóch różnych wersji w ramach tej samej wersji głównej może powodować konflikty i uszkodzenie projektów.

Aktualizacja projektu

Program po aktualizacji i otwarciu projektu zapisanego w starszej wersji dokona jego konwersji. Po konwersji może nie być możliwości ich ponownego otwarcia w wersji poprzedniej dlatego np. otwierając projekt z wersji 3,.x w wetrsji 4.x zaleca się wykonanie kopii zapasowej pliku projektu.

« Powrót do listy artykułów