Eksport treści wraz z szablonem w Joomla

Artisteer 4.0 wprowadza możliwość eksportu treści do systemu CMS. Poniżej znajduje się opis jak wykonać eksport treści do systemu Joomla.

Eksport treści w Artisteer

Podczas eksportu szablonu należy zaznaczyć opcję "Dołącz Zawartość".

Dołącz zawartość

Wgranie szablonu

W administratorze systemu Joomla należy standardowo wgrać nowy szablon.

Import szablonu

Import treści

W administratorze Joomla należy przejść do menadżera szablonów i edycji stylów a następnie nacisnąć przycisk "Import Content From Template".

Import treści

Następnie należy wyrazić zgodę na importi i nacisnąć przycisk "Import".

Potwierdzenie importu

Po poprawnym imporcie treści pojawi się okno powtwierdzające pomyślny import.

Import pomyślny

« Powrót do listy artykułów