Pozycje w Joomla

Pozycje w systemie Joomla identyfikują miejsca gdzie wyświetlane są poszczególne moduły na stronie. Każdy szablon ma inny zestaw pozycji zgodnie ze schematem:

Pozycje w Joomla

Aby wyświetlić listę pozycji w szablonie wystarczy dodać parametr ?tp=1 na końcu adresu URL. Funkcja ta domyślnie jest włączona w wersji 1.5 a w wersjach nowszych należy ją włączyć poprzez panel administracyjny: Rozszerzenia -> Szablony -> Opcje -> Podgląd pozycji modułów -> Włączony.

Pozycje

Aby wygląd strony po eksporcie szablonu z programu Artisteer wyglądał tak jak w samym programie należy zalogować się do panelu administracyjnego Joomla i ustawić prawidłowe pozycje dla modułów.

Aby prawidłowo przypisać moduły do pozycji należy:

  • Zalogować się do panelu administracyjnego i przejść do Rozszerzenia -> Moduły
  • Zaznaczyć wybrany moduł i nacisnąć "Dostosuj"
  • Nacisnąć przycisk "Wybierz pozycję"
  • Wybrać odpowiednią pozycje z listy (posiada możliwość filtrowania)
  • Zatwierdzić przyciskiem "Zapisz"
Ustawianie pozycji

UWAGA Aby zastosować style z programu Artisteer dla menu poziomego należy wybrać pozycję user3 lub position-1 (w zależności od opcji nazewnictwa wybranego podczas eksportu szablonu)

W oknie eksportu można wybrać nazewnictwo. Dla Joomla w wersji 1.5 zaleca się stosowanie "left, right, top, bottom,..." a dla Joomla 2.5 zaleca się "position-1, position-2, ...".

Eksport do Joomla

« Powrót do listy artykułów