Jak zainstalować program Artisteer?

Poniżej znajduje się instrukcja instalacji programu Artisteer:

  1. Uruchom ponownie komputer przed rozpoczęciem instalacji.
  2. Zaloguj się do systemu Windows jako Power User lub Administrator.
  3. Uruchom plik instalacyjny o nazwie ArtisteerInstall.exe. Spowoduje to uruchomienie standardowego procesu instalacji.
  4. Wybierz język, którego chcesz użyć podczas instalacji, a następnie kliknij przycisk "Dalej".
  5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji.
  6. Uważnie przeczytaj umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz jej warunki, zaznacz opcję "Akceptuję warunki umowy licencyjnej" i przejdź do następnego kroku. Jeśli nie zgadzasz się z treścią licencji, możesz zakończyć instalowanie. Jeśli masz jakieś uwagi co do umowy prosimy o kontakt.
  7. Wybierz folder docelowy, w którym chcesz zainstalować program.
  8. Wskaż, czy chcesz utworzyć ikony skrótów na pulpicie, pasku szybkiego uruchamiania lub obu.
  9. Kliknij przycisk "Zainstaluj", aby rozpocząć instalację.
  10. Kliknij przycisk "Zakończ" po zakończeniu instalacji.

« Powrót do listy pytań