Jak zintegrować Artisteer i SharePoint?

 1. Pobierz i zainstaluj program Artisteer.
 2. Pobierz dodatek SharePoint dla Artisteer 3.0 lub dodatek SharePoint dla Artisteer 3.1 i rozpakuj zawartość archiwum w katalogu programu Artisteer.
 3. Uruchom program Artisteer i wybierz szablon SharePoint.
 4. Stwórz szablon SharePoint (stronę główną - master page).
 5. Przejdź do opcji eksportu i wybierz właściwą wersję SharePoint.
 6. Wybierz "Eksportuj jako folder".
 7. Zainstaluj stworzony szablon w SharePoint

Instrukcja instalacji szablonu w SharePoint 2007:

 1. W folderze docelowym znajdź plik *.wsp (np. C:\Test\test.wsp).
 2. Dodaj plik WSP do programu SharePoint poprzez polecenie STSADM (najczęściej jest umieszczone w katalogu %COMMONPROGRAMFILES%\microsoft shared\web server extensions\12\bin).
  Przykład użycia polecenia: STSADM.EXE -o addsolution -filename C:\Test\test.wsp
 3. Uruchom Central Administration > Operations > Solution Management > Solution Properties lub wykonaj polecenie: STSADM.EXE -o deploysolution -name test.wsp -immediate -allowGacDeployment
 4. Zainstaluj funkcje ArtBranding.
 5. Aktywuj tę funkcję dla wymaganej strony (wybierz Site Settings > Site Collection Features > Activate).
 6. Przejdź do Site Settings > Site Master Page Settings i wybierz stronę Artisteer.master.

Instrukcja instalacji szablonu w SharePoint 2010:

 1. Pzejdź do Site Settings > Solutions i załaduj plik WSP.
 2. W oknie dialogowym wybierz "Activate".
 3. Przejdź do Site Settings > Site Master Page Settings i wybierz stronę <SolutionName>.master.

« Powrót do listy pytań