Program się zawiesił. Co zrobić?

Zazwyczaj podczas zawieszenia się aplikacji Artisteer pokazuje okno z błędem i zapytaniem czy wysłać informacje o błędzie do producenta. Zaleca się naciśnięcie ptrzycisku "Tak" czyli potwierdzenie wysłania bo to spowoduje przesłanie pełnej informacji na temat błędu. Proszę nie oczekiwać, że producent skontaktuje się w tej sprawie bo wysłanie tego logu błędu służy jedynie to przeanalizowania jego przyczyny i w razie potrzeby dopisania poprawienia go na najbliższej nowej wersji programu.

Jeśli potrzebujesz pomocy z programem bo wystąpił błąd bądź masz inną sprawę polecamy skorzystać z formularza wsparcia technicznego na naszej stronie bądź na stronie producenta. Zgłaszając błąd należy podać wersję programu jakiej się używa, dokładną informację w którym momencie błąd wystąpił a najlepiej dołączyć także zrzut ekranu na którym widać okno z komunikatem błędu. Zalecamy także dołącznie pliku z logiem błędu, który znacznie ułatwia odnalezienie jego przyczyny. Zobacz jak stworzyć plik logu z błędem.

« Powrót do listy pytań